Půjčky na směnku

Půjčky na směnku jsou jednou z nejsnazších forem půjčování peněz již odedávna.

Jednoduché sepsání, splnění náležitostí a peníze je možné okamžitě předat. Bez nutnosti ověřování či nějakých daných tiskopisů. Vše velmi snadno a rychle. I přesto je však důležité, aby směnka a půjčky na směnku byly řádně uzavřeny, jelikož jsou ze zákona stanoveny náležitosti, které musejí být bezpodmínečně splněny, jinak jsou půjčky na směnku neplatné.

Půjčky na směnku náležitosti

Jedná se především o jasné a doslovné označení faktu, že jde o směnku. Jde o to, aby bylo jasně specifikováno v textu listiny, že se jedná o cenný papír, přesněji směnku. Mezi další obligatorní náležitost patří příkaz o zaplacení dané směnky a to bez dalších podmínek. Dále je nutné uvést jméno a adresu toho, kdo má zaplatit. Mezi následující položky patří informace o splatnosti, místě zaplacení, jménu věřitele, datum a místa vystavení a samozřejmě podpis výstavce směnky. Tyto položky je povinné rozhodně na směnce uvést, jinak není možné směnky považovat za cenný papír a je prakticky bezcenná.

Směnka

Směnka plní v tomto případě funkci zajišťovací k půjčce. Pak se jedná o půjčky na směnku. Forma ani vzhled směnky nejsou důležité. U směnek je dále nutné si určit, zda se jedná o směnku vlastní či cizí. Jde o to, kdo za danou směnku bude platit. U směnky vlastní se jedná o závazek přímo dlužníka, který směnku vystavil. Ve směnce se vyskytuje doslovný výraz za směnku zaplatím. Směnka cizí pak představuje závazek zaplatit pro třetí osobu a textu je nutné uvést spojení za směnku zaplaťte. To je základní členění směnek, na které člověk v praxi nejčastěji narazí.

Díky tomu, že jsou směnky přímo upraveny v zákoně, není problém s jejich vymáhání a soudnímu vyřizování, jelikož soud prakticky vždy rozhodne ve prospěch oprávněného věřitele.

Publikováno 2. 4. 2014
www.oPůjčky.cz, SIALINI, spol. s r.o., Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmínky použití a ochrana osobních údajů
Informační a inzertní web o půjčkách. Nejsme poskytovatelé ani zprostředkovatelé půjček.
Upozornění: informace na tomto webu mohou být neaktuální.